Ovaj sajt nije prodajnog, već izložbenog karaktera, i cene nisu iskazane. Trudimo se da slike ne odstupaju od originala, kao i da ih redovno ažuriramo. Ukoliko se desi da nekog proizvoda nema u prodaji, postoji mogućnost nabavke istog. Za sve informacije, možete pozvati 025/433-620, ili dođite kod nas u Somboru, ulica Subotička 13.

 

Auto sedišta

Prema „Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima“, koji je stupio na snagu 4.05.2012. godine, AUTO SEDIŠTA za decu moraju ispunjavati standarde Direktiva Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu ECE R44.03 ili ECE R44.04 i moraju biti postavljena na način kako to preporučuju proizvođač sedišta i proizvođač vozila.

Moguća su manja odstupanja od originala u izgledu slika.